Akt Zawierzenia Matce Bożej Drukuj
Wpisany przez Leopold Będkowski   
piątek, 16 marca 2018 14:18

AKT ZAWIERZENIAMaryjo, nasza Matko i Królowo, stajemy przed Tobą, my - wilczki, harcerki i harcerze, przewodniczki i wędrownicy oraz szefowie ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza Federacji Skautingu Europejskiego wraz z naszymi rodzicami, duszpasterzami i przyjaciółmi, ufni w Bogu, zawierzamy Ci nasze Stowarzyszenie. Na honor każdej i każdego z nas, z łaską Boga i Twoim orędownictwem oddajemy się całym życiem w służbę Bogu, Kościołowi Świętemu, naszej Ojczyźnie  - Polsce, chrześcijańskiej Europie i bliźnim w każdej potrzebie.

Maryjo,
dopomóż nam strzec honoru, abyśmy umieli zasłużyć na zaufanie,
dopomóż być lojalnym wobec Ojczyzny, rodziców, przełożonych i podwładnych;
wspieraj nasze wysiłki w stawaniu się sługami naszych bliźnich na ich drodze do zbawienia;
wspieraj nas w stawaniu się przyjaciółmi wszystkich ludzi, a braćmi i siostrami harcerek i harcerzy;
naucz nas uprzejmości, rycerskości i szlachetności;
wspomagaj nas w dostrzeganiu przyrody jako dzieła Boga i w okazywaniu szacunku wszystkim Boskim stworzeniom;
uproś nam ducha karności, abyśmy umieli powierzone nam zadania wykonywać sumiennie i do końca;
wspieraj naszą wolę panowania nad sobą oraz wewnętrzną radość wypływającą z zaufania Bogu;
dopomóż być gospodarnym i zatroskanym o dobro bliźnich;
wypraszaj nam czystość w myślach, mowie i uczynkach, abyśmy żyli na chwałę Boga Wszechmogącego.

Maryjo Gwiazdo Ewangelizacji, uczyń nasze Stowarzyszenie narzędziem nowej ewangelizacji, do której wzywał nas Ojciec Święty Jan Paweł II.
Maryjo, jesteśmy, pamiętamy i czuwamy na każdy dzień.